ข้อดีของการยื่นวีซ่ากับเรา

    สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

    สะดวก - ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก ,     ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวยื่นเอกสาร

     รวดเร็ว - รับ ส่ง ถึงบ้านอย่างรวดเร็ว

     ประหยัด - ค่าเดินทาง , เวลา , ถูกกว่ามายื่นเอง

 

 โหลด Form คำร้องของยื่น Visa ประเทศต่างๆ ที่นี้

วีซ่าประเทศจีน

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าประเทศกรีซ


วีซ่าประเทศแคนาดา


วีซ่าประเทศเดนมาร์ค

วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม


วีซ่าประเทศฝรั่งเศส


วีซ่าประเทศเยอรมัน

วีซ่าประเทศโรมาเนีย

วีซ่าประเทศสเปน

วีซ่าประเทศอเมริกา

วีซ่าประเทศออสเตรีย

วีซ่าประเทศอังกฤษ


วีซ่าประเทศอิตาลี


วีซ่านิวซีแลนด์

 

กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้ Schengen Visa
กรีซ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี
สเปน สวีเดน ออสเตรีย อิตาลี

 

                        


Copyright© 2013 By GoldenShineTravelService  All Rights Reserved.This website developed & maintained by IT Development Teams.

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฝรั่งเศส รับจองตั๋วเครื่องบิน รับทำวีซ่า Visa VISA Flight Tour China Tour Asia Tour Japan Tour Premium