ข้อดีของการยื่นวีซ่ากับเรา

    สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

    สะดวก - ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก ,     ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวยื่นเอกสาร

     รวดเร็ว - รับ ส่ง ถึงบ้านอย่างรวดเร็ว

     ประหยัด - ค่าเดินทาง , เวลา , ถูกกว่ามายื่นเอง

 

เอกสารและข้อมูลใช้ยื่นวีซ่าประเทศต่าง ๆ

วีซ่าประเทศจีน

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าประเทศกรีซ


วีซ่าประเทศแคนาดา


วีซ่าประเทศเดนมาร์ค

วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม


วีซ่าประเทศฝรั่งเศส


วีซ่าประเทศเยอรมัน

วีซ่าประเทศโรมาเนีย

วีซ่าประเทศสเปน

วีซ่าประเทศอเมริกา

วีซ่าประเทศออสเตรีย

วีซ่าประเทศอังกฤษ


วีซ่าประเทศอิตาลี


วีซ่านิวซีแลนด์

 

กลุ่มประเทศแชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก Schengen Visa เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การทำ Schengen Visa จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียง Schengen Visa ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

ประเทศยุโรป ที่สามารถใช้ Schengen Visa
กรีซ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์
เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี
สเปน สวีเดน ออสเตรีย อิตาลี

 

                        


Copyright© 2013 By GoldenShineTravelService  All Rights Reserved.This website developed & maintained by IT Development Teams.

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฝรั่งเศส รับจองตั๋วเครื่องบิน รับทำวีซ่า Visa VISA Flight Tour China Tour Asia Tour Japan Tour Premium